Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Relativitáselmélet képes leírás - Fizika.tlap.hu
részletek »

Relativitáselmélet - Fizika.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: fizika.tlap.hu » Relativitáselmélet
Keresés
Találatok száma - 4 db
A relativitáselmélet és a sötét energia

A relativitáselmélet és a sötét energia

Sötét anyag és sötét energia - a csillagászok ezeket a neveket adták két olyan fizikai hatásnak, melyek korunk egyik legnagyobb tudományos rejtélyét jelentik. Az elméletek száma egyre csak nő. 1980-ban jelent meg Vera Rubin amerikai csillagász cikke a galaxisok forgásával kapcsolatban. Rubin kimutatta, hogy a galaxis magjától távolabb keringő csillagok sebessége nem csökken úgy, ahogyan azt a Newton-törvények érvényesülése esetén elvárhatnánk. (Közismert, hogy a Naprendszerben a Naptól távolabbi bolygók keringési periódusa ugyanakkor jóval kisebb a Naphoz közelebbi bolygókéhoz képest.) A jelenség úgy magyarázható, ha a galaxisokat még kitölti valamilyen anyag. Az anyagot sötét anyagnak nevezték el, mivel napjainkig semmilyen megfigyelési módszerrel nem sikerült közvetlenül kimutatni. Gravitációs hatása azonban egyértelműen utal létezésére. A sötét energia kérdése a világegyetem tágulásával függ össze. Néhány évvel ezelőtt váratlan felfedezést tettek a kozmológusok: kiderült, hogy az ősrobbanás óta táguló univerzum egyre gyorsabban fúvódik fel. De vajon mi okozza ezt a gyorsító hatást? A kérdés egyelőre nyitott, a keresett jelenség okozóját a csillagászok sötét energiának nevezték el. A sötét energia valóban csak egy elnevezés, nem ismert energiafajtáról van szó - hatása ugyanakkor ennek is megfigyelhető...

Problémák a relativitáselmélet körül

Problémák a relativitáselmélet körül

Mi az amit biztosan lehet tudni? Egy egyméteres aranyrúdnak jól meghatározott hossza van. Ez a hossz semmit sem változik attól, hogy két vagy tíz különböző sebességű rendszer megfigyelői gyönyörködés közben más és más hosszúságot tátnak. 1. A tér egy matematikai fogalom, geometriai konstrukció amelyet a gondolkodó ember hozott létre, fizikailag nem létezik 2. A tér nem görbíthető mert tér nem létezik 3. Görbült tér így nem okozhat és nem okoz gravitációt 4. A tér nem tud felfúvódni mert tér nem létezik 5. A tér végtelen Ellentmondásos vagy megkérdőjelezhető kisérletek 1. Hafele Keating kisérlet 2. Michelson interferométeres kisérletek forgatás közben 3. Gravitáció elnyelési vizsgálatok (Eötvös) 4. Pound és Rebka A relativitáselméletet megkérdőjelező kisérletek 1. Allais effektus Foucault inga !!! gyorsul Az inga gyorsul, tehát napfogyatkozáskor a gravitációs erő nő. A Hold már a Nap által gyengített Dvag sugárzásból nyeli el a maga részét, ezért az össz elnyelés kisebb lesz mint amikor a két égitest egymás mellett látható, Saxl és Allen Torziós inga !!! lassul 2 hét múlva is mértek amikor a Hold szembenállt a Nappal: kb ugyanannyival lassúbb a szembenálláskor a (torziós) inga 2. Silvertooth, Marinov 3. Hafele Keating 447. sz. óra, valamint a 361 sz. óra Westward trip 4. Michelson interferométer (forgatás nélkül !!!) napi és éves ciklusokat mér...

Relativitáselmélet fogalma

Relativitáselmélet fogalma

Albert Einstein relativitáselmélete a fizika egyik részterülete, mely a klasszikus mechanika általánosítása. Részterületei az általános relativitáselmélet és a speciális relativitáselmélet. Az előbbi magában határesetként foglalja az utóbbit. Albert Einstein dolgozta ki mindkettőt. Az alapja mindkettőnek az, hogy két egymáshoz képest mozgó megfigyelő két esemény között eltérő idő- és távolságnagyságot mér, mégis a fizikai törvények tartalmának azonosnak kell lennie. 1. Speciális relativitáselmélet: Az 1905-ben kifejlesztett speciális relativitáselmélet csak azokkal a megfigyelőkkel foglalkozik, akik egymáshoz képest egyenletesen mozgó speciális rendszerben, úgynevezett inerciarendszerben helyezkednek el. Einstein írása, amely akkor megjelent: A mozgó testek elektrodinamikájáról címet viselte. A relativitást ez az írás az idő, a tér, a tömeg és az energia elméleteként vezeti be. [...] 2. Általános relativitáselmélet: Az általános relativitáselméletet Einstein 1916-ban publikálta (1915. november 25-én előadássorozatban adta elő a Porosz Tudományos Akadémián). Megemlítendő, hogy a kovariáns egyenleteket Einstein előtt már David Hilbert felírta és publikálta, mégsem vádolhatjuk Einsteint utánzással. Inkább arról van szó, hogy ők ketten együtt alkották meg az általános relativitáselméletet. Az elmélet bevezet egy egyenletet, amely helyettesíti a Newtoni gravitációt...

Fizika magazin hírek
Sikerült a korábbinál pontosabban megmérni az elektron atomtömegét
Sikerült a korábbinál pontosabban... Német kutatóknak sikerült az eddiginél is pontosabban megmérniük az elektron atomtömegét. Az eredményekről a Nature című tudományos folyóirat legfrissebb számában megjelent tanulmányt értékelve Edmund Myers, a Floridai Állami Egyetem fizikusa úgy fogalmazott, hogy a mérések jelentős technikai előrelépést jelentenek, a kutatóknak ugyanis sikerült...
A CERN főigazgatója: a részecskefizika lenyűgözi az embereket
A CERN főigazgatója: a részecskefizika... Pietsch Judit, az MTI különtudósítója jelenti: A CERN-ben folyó tudományos...
Magyar tanulmány a kvantummemória használatának eredményeiről a Nature Nanotechnology folyóiratban
Magyar tanulmány a kvantummemória... A korábbi megoldásokhoz képest nagyságrendekkel megnövekedett a...
Speciális relativitáselmélet

Speciális relativitáselmélet

A leggyorsabb haladás érdekében az axiomatikus utat fogjuk követni: egy egyszerűsített felvezetés után kimondjuk a speciális relativitáselmélet alaptörvényeit (ezek neve Einstein-posztulátumok), majd ezek következményeit részletesen megtárgyaljuk. A kapott relativisztikus effektusok mindegyikét (közvetlen vagy közvetett) kísérletek sokasága igazolja illetve (és ez a fontosabb) az elmúlt 100 évben még nem találkoztunk olyan természeti jelenséggel, amely cáfolta volna ezen törvények valamelyikét...

Tuti menü