Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Fizika történelem képes leírás - Fizika.tlap.hu
részletek »

Fizika történelem - Fizika.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: fizika.tlap.hu » Fizika történelem
Keresés
Találatok száma - 4 db
A fizika rövid története

A fizika rövid története

Az emberek az ókorok óta próbalták megérteni az anyag viselkedését: miért esnek le az elengedett testek a földre, miért vannak a különféle anyagoknak különböző tulajdonságai, és így tovább. Ugyancsak misztikusak voltak számukra a Világegyetem jellemzői, mint például a Föld alakja, az égitestek, pl. a Nap és a Hold viselkedése. Sok, többségében helytelen elméletet állítottak fel. Nagy mértékben filozófiai terminusokban fektették őket, és soha nem ellenőrizték őket szisztematikus kísérletekkel. Voltak azonban kivételek és anakronizmusok, például Arkhimédész, a nagy görög gondolkodó a mechanika és a hidrosztika területén számos kvantitatív módon helyes következtetésre jutott. A 17. század elején Galilei volt az úttörője a fizikai elméletek kísérletekkel való igazolásának, ami a tudományos módszer kulcsa. Galilei számos helyes képletet alkotott a dinamikában, különösképpen a tehetetlenség törvényében. 1687-ben Newton publikálta Principia Mathematica c. művét (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica = A természetfilozófia matematikai alapjai), amiben két átfogó és sikeres fizikai elméletét részletezte: Newton mozgástörvényeit, amiből a klasszikus mechanika fejlődött ki; Newton gravitációs törvényét amiben az alapvető kölcsönhatás gravitációt írja le. Mindkét elmélet jól egyezett a kísérletekkel...

A fizika története az ókortól a mechanika kialakulásáig

A fizika története az ókortól a mechanika kialakulásáig

A fizika története az ókortól a mechanika kialakulásáig: online megtekinthető bemutató. A tudománytörténet-írás története: pozitivista tudománytörténeti iskolák, a marxista tudománytörténészek, tudománytörténeti felfogások a XX. század második felében. A reneszánsz fizika: A bolygópályák kutatása (Kopernikusz, Kepler). Fizika és vallás (Galileitől napjainkig). A kísérlet és elmélet kölcsönható fejlődése a mechanikában, hőtanban, fénytanban...

A modern fizika születése

A modern fizika születése

A debreceni tudományegyetemen 1923-ban állították fel az Orvoskari Fizikai Intézetet. Ezt tekintik anyaintézetnek a későbbi debreceni egyetemi és akadémiai fizikusok, bár fizikaoktatás a bölcsészkaron is folyt. Első vezetője Wodetzky József (1872-1956) professzor lett, aki 1930-ban az egyetem botanikus kertjében csillagvizsgálót létesített. (Ennek a helyére került 1958-ban az MTA Napfizikai Obszervatóriuma.) Wodetzky József 1933-ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem csillagászati tanszékére távozott, és Gyulai Zoltán lett a Fizikai Intézet vezetője. Gyulai Zoltán (1888-1968) Tangl Károly és Pogány Béla tanítványa volt. 1924 és 1926 között Wichard Pohl professzor meghívására Göttingenben a kristályok optikai, elektromos és fényelektromos tulajdonságait tanulmányozta. 1926 nyarán részt vett a német fizikusok ülésén a Harz hegységben, ahol Heisenberg bejelentette, hogy megalkotta a kvantummechanikát. Nem sokkal ezután Gyulai kísérlettel bizonyította a fényelektromosság kvantumszerűségét. A kristálynövekedés témakörében megalkotta az ún. Gyulai-féle átmeneti határréteg elméletet, majd a tűkristályok vizsgálatában mélyedt el...

Fizika magazin hírek
Sikerült a korábbinál pontosabban megmérni az elektron atomtömegét
Sikerült a korábbinál pontosabban... Német kutatóknak sikerült az eddiginél is pontosabban megmérniük az elektron atomtömegét. Az eredményekről a Nature című tudományos folyóirat legfrissebb számában megjelent tanulmányt értékelve Edmund Myers, a Floridai Állami Egyetem fizikusa úgy fogalmazott, hogy a mérések jelentős technikai előrelépést jelentenek, a kutatóknak ugyanis sikerült...
A CERN főigazgatója: a részecskefizika lenyűgözi az embereket
A CERN főigazgatója: a részecskefizika... Pietsch Judit, az MTI különtudósítója jelenti: A CERN-ben folyó tudományos...
Magyar tanulmány a kvantummemória használatának eredményeiről a Nature Nanotechnology folyóiratban
Magyar tanulmány a kvantummemória... A korábbi megoldásokhoz képest nagyságrendekkel megnövekedett a...
Az atom története az alkimistáktól napjainkig

Az atom története az alkimistáktól napjainkig

1858-ban Julius Plücker, majd 1869-ben Johann Hittorf német fizikusok erősen légritkított csőbe elektródákat helyeztek, s azokat nagyfeszültségű áramforrásra kapcsolták. Nem sejtették, hogy száz év múlva nehézkes laboratóriumi műszerük az otthonok nélkülözhetetlen tárgyává válik; nem tudhatták, hogy ez volt az első lépés a televízió megalkotása felé. Az áramforrás negatív pólusára kapcsolt elektródával - a katóddal - szembeni üvegfalon zöldes fluoreszkálást észleltek. A továbbiakban megállapítást nyert, hogy a katód sugarakat bocsát ki, a légritkított téren keresztül áram folyik, a sugarak egyenesen terjednek, és elektromos, valamint mágneses térben elhajlanak. Ez a furcsa sugárzás jelentős szerepet játszott az anyag szerkezetéről vallott modern felfogásunk kialakításában. A környezetünkben levő tárgyak és közegek mindent kitöltenek, úgy tűnik, hogy olyan térrésszel, ahol semmi sincs - abszolút űrrel -, nem találkozunk. Lehetséges lenne az, hogy minden tárgy néhány egyszerű, alapvető folytonos közeg keveréke? Ha olvadt rezet és ónt összeöntünk, bronzot kapunk. Nem található-e a természetben néhány olyan fundamentális anyagfajta, amely valamilyen arányban keveredve, létrehozza a valós világ tárgyait?

Tuti menü