Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Fizika portálok képes leírás - Fizika.tlap.hu
részletek »

Fizika portálok - Fizika.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: fizika.tlap.hu » Fizika portálok
Keresés
Találatok száma - 4 db
Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Mindazoknak, akik számára a fizika jelene és jövője fontos, aligha kell bemutatni az Eötvös Loránd Fizikai Társulatot, amely felvállalta és immár 107 éve gyakorolja a fizikai kutatás, oktatás és tehetséggondozás jelentős feladatát. Társulatunk - mintegy ezer lelkes és önzetlen fizikus és fizikatanár - tudományos konferenciákat és más szakmai találkozókat szervez, olyan nagy múltú lapokat jelentet meg, mint a Fizikai Szemle és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, olyan tanulmányi versenyeket szervez, mint az Eötvös-, az Öveges- és a Mikola-verseny, felkészíti a magyar csapatot a fizikai diákolimpiákra. Gondunk van a tanárok és diákok továbbképzésére is: az Eötvös-társulat a gazdája az évenkénti általános- valamint a középiskolai fizikatanári és a diák-ankétoknak. Informálunk a fizikus-közélet eseményeiről, képviseljük a magyar fizikusokat és fizikatanárokat mind itthon, mind külföldön. Kapcsolatot teremtünk külföldi társ-egyesületekkel és nemzetközi szervezetekkel. Különös gondot fordítunk a határon túli magyar fizikusokkal és fizikatanárokkal, valamint az őket képviselő szervezetekkel való kapcsolattarásra. A legeredményesebb fizikusoknak és fizikatanároknak, valamint a fizika legjobb népszerűsítőinek díjakat adunk. Tagjaink térítésmentesen tartanak előadásokat iskolákban, és még hosszan sorolhatnánk, mi mindennel foglalkozik a társulat...

Fizikaportál

Fizikaportál

A fizika (Görög φυσικό` 2; (füzikósz): természetes és φύσις (fűzisz): természet) a legszélesebb értelemben vett természettudomány amelyből több ág vált ki a tudomány fejlődése során. A fizikusok az anyag tulajdonságait és kölcsönhatásait tanulmányozzák az elemi részecskék szintjétől a világegyetem egészéig. A fizikai jelenségeket matematikai modellekkel igyekeznek kvantitatív módon leírni. A fizika szoros kapcsolatban áll a többi természettudománnyal, kiváltképpen a kémiával, a molekulák tudományával. A kémia a fizika sok területéből merít, különösképpen a kvantummechanikából, termodinamikából és elektromágnességből. A fizikusok és kémikusok között széles az egyetértés afelől, hogy a fizika törvényei írják le a legalapvetőbb szinten az összes kémiai kölcsönhatást.

Gallup fizika

Gallup fizika

A fizika oktatásában az internet korában is a szemléletalakítás és az ismeretek elsajátíttatása a legfontosabb. Az internet nem teszi fölöslegessé a nyomtatott szakirodalom tanulmányozását sem. Az internet mindössze újabb hatékony segédeszköz a szaktárgyi és módszertani ismeretek bővítéséhez és az oktatáshoz.

Fizika magazin hírek
Sikerült a korábbinál pontosabban megmérni az elektron atomtömegét
Sikerült a korábbinál pontosabban... Német kutatóknak sikerült az eddiginél is pontosabban megmérniük az elektron atomtömegét. Az eredményekről a Nature című tudományos folyóirat legfrissebb számában megjelent tanulmányt értékelve Edmund Myers, a Floridai Állami Egyetem fizikusa úgy fogalmazott, hogy a mérések jelentős technikai előrelépést jelentenek, a kutatóknak ugyanis sikerült...
A CERN főigazgatója: a részecskefizika lenyűgözi az embereket
A CERN főigazgatója: a részecskefizika... Pietsch Judit, az MTI különtudósítója jelenti: A CERN-ben folyó tudományos...
Magyar tanulmány a kvantummemória használatának eredményeiről a Nature Nanotechnology folyóiratban
Magyar tanulmány a kvantummemória... A korábbi megoldásokhoz képest nagyságrendekkel megnövekedett a...
Új fizika

Új fizika

Filozófiai megállapítások: 1. A világmindenség kiterjedése minden irányban végtelen, tehát nagysága a végtelen és nulla felé nem korlátozható. 2. A tér nem objektív valóság, hanem az emberiség által alkotott fogalom, melyet úgy kell megalkotni, hogy a benne létező tömegek helyének sorrendjét semmilyen irányban semmilyen okból megváltoztatni ne lehessen. 3. Az idő nem objektív valóság, hanem ember által alkotott fogalom, melyet úgy kell megalkotni, hogy bármilyen tömegen történő változás sorrendje helytől és távolságtól függően felcserélhető ne legyen, mely egyben az ok és okozat sorrendjét biztosítja. 4. Csak a tömeg (anyag) objektív valóság. Folytonos tömeg (anyag) nincs, tehát minden nagyságú tömeg részecskékbol áll, ebből következően, a kisebb részecskék által áthatolhatatlan nagyobb tömeg sem tudja a felülete által határolt teret kitölteni. Ebből következik, hogy minden részecskének mérete, felülete, térfogata, tömege van, és szintén még kisebb részecskékből áll. A részecskék tömege egyenlő az őt alkotó kisebb részecskék össztömegével. A részecskék részecskéiből alkotott végtelen sor tömege állandó, méretei tartanak a nullához, sűrűségük a végtelenhez! Ez matematikailag összehasonlítható végtelen, de mégis természetfilozófia tárgykörébe tartozik...

Tuti menü